Gå til indhold
Velkommen til Padellife - din padelekspert!
Velkommen til Padellife - din padelekspert!
Gode råd når du bygger en padelbane

Gode råd når du bygger en padelbane

Går du med tanker om at bygge nye padelbaner eller måske ligefrem en padelklub, er det vigtigt at gøre sig relevante overvejelser om projektet, inden du går i gang. I denne artikel guider vi dig trin for trin igennem, hvad du med fordel kan overveje, hvis du planlægger at opføre en eller flere padelbaner. 

Først ser vi på, hvad det koster at bygge en padelbane, og vi gennemgår de vigtigste aspekter, når du skal lægge et budget for dit byggeprojekt. Dernæst understreger vi vigtigheden af byggetilladelser og lokalplan, hvorefter vi ser nærmere på væsentlige aspekter ved padelbanerne som krav til plads, loftshøjde og belysning. Til sidst drøfter vi vedligeholdelsen af dine baner samt et undervurderet, men ikke desto mindre yderst væsentligt aspekt: Overvejelser omkring det bedste bookingsystem til dine padelbaner.    

Hvad koster det at bygge en padelbane?

Prisen på en padelbane varierer en del, men et forsigtigt bud ligger på 200.000 kr. plus moms. Omkostningerne ved at etablere nye padelbaner afhænger blandt andet af, om du bygger nyt fra grunden, om det er indendørs eller udendørs samt, om du har særlige krav til faciliteter omkring banen. Du kan dykke nærmere ned i priserne for de enkelte bestanddele af en padelbane i dette indlæg, hvor vi gennemgår omkostningerne for en padeltennisbane

1) Budget for anlægning af padelbane

Helt fra start er det ansvarlige at gøre at lave et budget for dine padelbaner, så du på forhånd har en økonomisk ramme for projektet. Et budget hjælper med at give dig overblikket over omkostningerne til byggeriet, så du undgår ubehagelige overraskelser i de senere faser af projektet. 

Når du opstiller et budget for at bygge padelbaner, kan du blandt andet overveje følgende spørgsmål:

  • Hvilken kapital har jeg til rådighed?
  • Hvad koster de enkelte dele af projektet inkl. fundament, padelbanens bestanddele, kvalificeret arbejdskraft og leje af udstyr det nødvendige udstyr? 
  • Er der plads til uforudsete udgifter? Og hvilke faldgruber kunne disse udgøre? 
  • Finansiering: Hvornår skal investeringen være tjent hjem? 

Budgettet kan med fordel indgå som del af en samlet business plan.

2) Byggetilladelse og lokalplan

Har du ikke indhentet de nødvendige byggetilladelser fra kommunen, kan dette være en show-stopper for projektet. Byggeriet af padelbanerne kan forsinkes eller helt afvises, hvis der ikke er styr på tilladelser og eventuel ændring af områdets lokalplan. At få styr på ovenstående er med andre ord en væsentlig del af forberedelsen inden, du påbegynder byggeriet.  

Foruden at have de lovmæssige tilladelser i orden, bør du også inddrage afstanden til naboerne i overvejelserne, når du bygger padelbaner. Et godt forhold til naboerne er klart at ønske, så både du, banens brugere og naboerne ikke oplever gener, som hvis der eksempelvis er støj fra banerne i umiddelbar nærhed af beboelsesområder.

Hvor meget plads skal man have til en padelbane?

En standard bane i padel tennis er 20 meter lang og 10 meter bred. Der skal være minimum en halv meter mere på alle sider af hensyn til randfundamentet og gerne endnu mere for at gøre spilleoplevelsen bedre. 

Bygger du singlebaner til padel, kan du nøjes med en bane, der er 20 meter lang og 6 meter bred "plus det løse". 

Placering af banen

Bygger du udendørs padelbaner, kan du med fordel tænke over, hvor vinden kommer fra, og hvordan solens stråler falder i løbet af dagen. Der er således forskel på, om banens længderetning er anlagt mod syd/nord (anbefalet) eller øst/vest. Vind og vejr påvirker i høj grad udendørs padel, så har du mulighed for at anlægge banen i læ for vinden, er dette en stor fordel.

Undgå vand på banen med et godt dræn

Implementering af et effektivt dræn i banen er også en overvejelse værd. Efter regnskyl kan der ligge vand på banens underlag, og hvis vandet ikke ledes væk, kan man af gode grunde ikke bruge banen. 

Endelig kan omkringliggende træer også tages med i betragtning, når du udvælger den bedste lokation til at opføre padelbaner. Undgå at anlægge banen lige op til træer, hvor nedfaldne blade og grene risikerer at gøre banen glat. 

Padelbaner i multihal

Bygger du padelbaner i en eksisterende hal, som måske endda allerede huser andre sportsgrene, bør du også indtænke, hvordan padelbanerne indgår i samspil med hallens øvrige aktiviteter. 

Og så er det selvfølgelig også værd at se på, om det er nemt at få sig en parkeringsplads og komme til og fra banerne med offentlig transport. 

3) Installation af padelbaner

Når du bygger padelbaner, er det altid en god idé at alliere sig med specialister, der har prøvet det før. Foruden aktørerne på det danske marked findes der specialiserede teams i Spanien, der ikke laver andet end at opføre padelbaner. Uanset hvem der står for selve byggeriet af dine padelbaner, skal du på forhånd have planlagt opgaver som leje af truck, stillads og lift med leverandørerne, så der ikke spildes tid med at vente på én af delene, når arbejdsholdet står klar.

Hvor højt skal en padelbane have til loftet?

Bygger du indendørs eller med overdækning er det vigtigt at bygge i den rigtige højde - ellers risikerer du at spillerne foretrækker andre padelhaller, hvor der er tilstrækkeligt højt til loftet. Det er ganske enkelt essentielt, at padelbanen har den rigtige loftshøjde, så spillerne kan lave et ordentligt lob. 

Loftet på en padelbane bør være mindst 6 meter højt, men det er anbefalelsesværdigt at bygge højere. En højde på 9-12 meter er at foretrække, da det forbedrer spiloplevelsen væsentligt. Hvis der ligger to padelbaner ved siden af hinanden, og den ene har 6 meter til loftet og den 12 meter til loftet, vil man altid vælge padelbanen med 12 meter til loftet, fordi du kan bruge lobbet langt mere effektivt.  

Pas på akustikken på de overdækkede baner

Bygger du en padelbane med overdækning, anbefaler vi, at du overvejer eventuel larm og ekko på banerne. Hvis banen er fuldt overdækket og lyden har svært ved at slippe ud, kan det runge meget i hallen, og akustikken kan blive problematisk.

Padelbanens belysning

De rette lysforhold på og omkring padelbanen er af stor betydning. Spillerne må ikke føle, at de får rettet projektørlys mod øjnene og bliver blændet, når de kigger opad. På den anden side må der heller ikke være dunkelt, så bolden forsvinder fra synsfeltet.

4) Faciliteter omkring banerne

Udover selve padel tennis banerne er der forskellige muligheder for at øge den samlede oplevelse for spillerne. Ønsker du at tiltrække de bedste spillere, eller barsler du med tanken om at arrangere padelturneringer, er forhold som tilskuerpladser og plads til spillerne til at løbe ud af banen returnere en smash centrale overvejelser at tage med.  

Ligeledes er miljøet omkring padelbanerne vigtigt. En café eller loungeområde ved banerne hvor folk kan købe mad og drikke, kan medvirke til at skabe stemning og få folk til at blive længere tid i centeret. 

For spillerne er det også altid rart med omklædnings- og badefaciliteter. Hvis du sætter dig direkte ud i bilen med svedigt tøj efter din padelmatch og kører hjemad, risikerer du at blive kold. Her er gode omklædningsrum og badeforhold en væsentlig service for dine brugere, da det både bidrager til saniteten og det sociale ved padelsporten.

Find inspiration ude i de danske padelhaller

Hvis du er i tvivl om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når du skal bygge padelbaner, ligger der allerede en masse vellykkede baner rundt omkring i landet, som du kan lade dig inspirere af. Se en liste over padelbaner i Danmark fordelt på København, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland her

5) Vedligeholdelse af padelbaner

Når dine baner står færdige, skal du forvente, at der er regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde forbundet med dem. Dels for at opretholde en god spiloplevelse for brugerne, dels for at optimere padelbanernes levetid. 

Aftørring af glasvægge og fejning af underlag 

Vigtige vedligeholdelsesopgaver for en padelbane inkluderer regelmæssig aftørring af glasset og fejning af banens kunstgræs. Hvis glasset er fedtet, er det ikke indbydende spillerne, ligesom boldens udspring også kan ændre sig, hvis overfladen ikke er ensartet.

Såvel banens glasvægge som underlag bør i øvrigt også få et årligt sundshedstjek, så større skader kan forebygges. 

Det er af stor betydning for underlagets ydeevne, at sandet er ordentligt og jævnt fordelt. Ellers risikerer du, at boldens opspring på banens kunstgræs bliver uensartet. Ydermere bør du også med jævne mellemrum sikre dig, at der ikke er skarpe genstande som skruer eller bolte, der stikker ud fra glasvægge eller underlag. 

Højden på padelbanens net 

Nettet på en standard padelbane er 10 meter langt, og 0,88 meter højt på midten og 0,92 meter i siderne. Når du vedligeholder dine baner, så sørg også gerne for, at nettene på dine baner altid har den korrekte højde, og at de har den optimale spænding.

6) Bookingsystem til padelklubber

Dette er et punkt, som nemt kan undervurderes, men som er af vital betydning; At vælge det bedste bookingsystem til dine padelbaner. Når dine nye, lækre baner står klar og bare venter på at blive taget i brug, er det afgørende, at det er nemt og brugervenligt for folk at booke dem. Uanset om banerne er beregnet til brug i et kommercielt padelcenter eller i en padelforening, er administration af bookinger og brugere et absolut nøglepunkt. At vælge det bedste system til håndtering af padelbaner kan både generere øget indtjening, mindre administration og ikke mindst glade brugere.

I dag findes der en række digitale bookingsystemer til padel, som har forskellige styrker og svagheder. I det følgende har vi anbefalet vores overvejelser, når du skal vælge et digitalt medlemssystem til dit padelcenter. 

Hvad skal et bookingsystem til padel kunne?

De bedste bookingsystemer til padel understøtter driften og indtjeningen fra dine baner. Det skal være nemt og overskueligt at booke baner, og brugeren bør umiddelbart efter en booking modtage en bookingbekræftelse med evt. adgangskode til centeret samt info om betingelser for afbestilling. Du kan læse mere om prisen for at at booke en padelbane i denne artikel

Udover banebooking er der andre vigtige områder i administrationen og driften af dine baner. Herunder har vi samlet en kort oversigt over de vigtigste områder, som du også bør indtænke, når du vælger bookingplatform:

Hjemmeside til dit padelcenter 

Dit padelcenters hjemmeside udgør i mange tilfælde brugerens førstehåndsindtryk af din klub. Hjemmesiden skal være indbydende, og den besøgende skal hurtigt kunne finde den information, som vedkommende søger. 

Tilmelding til padeltræning

Tilbyder du træning til dine brugere, skal man kunne se en oversigt over træningshold og hvilket niveau, de henvender sig til. Kan brugeren tilmelde sig og betale i samme ombæring direkte på hjemmesiden, vil det reducere administrationen betragteligt. Ligeledes vil det være en kæmpe fordel på klubbens trænere, hvis de kan se de tilmeldte til det enkelte hold, så de kan planlægge træningen i god tid. 

Drop In og sociale aktiviteter

Organisering af kom-og-spil-aktiviteter som Drop In og Americano er også værd at vælge administrationssystem, der kan håndtere. Selvom den type arrangementer typisk er gratis i padelklubber, er det for tovholderne rart at kunne holde styr på tilmeldinger, så deltagerantallet passer med antallet af baner. En platform udviklet specifikt til padel har måske endda en venteliste-funktion, hvor næste person på ventelisten automatisk overtager pladsen i tilfælde af afbud fra en allerede tilmeldt person.

Medlemskaber og abonnementer

Hvis du opererer med medlemskaber eller abonnementer til din padelklub, er det vigtigt, at det valgte medlems- og bookingsystem understøtter de typer medlemskaber, du ønsker. Her er det blandt andet væsentligt at overveje, om systemet understøtter:

  • Typer af medlemskaber: Senior, junior, passivt, familier og gæster
  • Automatisk kontingentopkrævning
  • Varighed: Årligt, kvartalsvis, månedsvis, ugentligt
  • Bookingrettigheder: Antal bookinger, booking frem i tiden, refusion ved afbestilling mm.

Ind- og udmeldelse 

På dette område kan der være meget tid sparet på administration, hvis medlemmerne kan selv kan melde sig ind og ud, uden at du behøver gøre det for dem. Derfor kan det give god mening at vælge et system til medlemshåndtering i padel, hvor brugeren selv opretter en profil og køber et abonnement (eller bare booker sin bane, hvis det er rent pay'n'play). På samme måde vil det reducere arbejdet med medlemshåndtering, hvis personen selv kan opsige sit medlemskab og stoppe kontingentbetalingen uden at skulle kontakte padelklubben med sit ærinde. Denne form for selvbetjening blandt brugere taler godt ind i tidens trend med effektive arbejdsgange og hurtig eksekvering.

Kommunikation med medlemmer og gæster

I dagens fragmenterede mediebillede er folk vant til at søge information på forskellige kanaler. Det samme gælder med stor sandsynlighed for din padelhal; Nogle brugere søger information på din klubs hjemmeside, nogle læser dine nyhedsbreve via mail, andre besøger din Facebookside eller andre sociale medier, mens atter andre søger den personlige kontakt med ansatte og frivillige i dagligdagen ved padelbanerne. At have et klubadministrationssystem der supporterer en smidig kommunikation med både medlemmer og gæster vil spare dig meget tid, så overvej på forhånd, hvordan kommunikationen omkring dine padelbaner skal foregå. Det er en investering, der vil være godt givet ud. 

Forrige artikel Den store padelordbog
Næste artikel Hvad koster det at leje en padelbane?
-- subify Snippet Start -->