Gå til indhold
Padellife byder velkommen tilbage til padel - Spar op til 75% her
Padellife byder velkommen tilbage til padel - Spar op til 75% her

Handelsbetingelser

Betingelser, returnering & Vilkår

Virksomhed: Padellife

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Padellife afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Padellife" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Padellife, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Padellife det modtagne beløb eksl. levering. Køber betaler selv forsendelsesomkostninger for at tilbagelevere varen. Tilbagebetaling gennmføres med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede
ved den oprindelige transaktion, med mindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Padellife kan tilbgeholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur,
med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Returnering:

Ved returnereing er Kunden ansvarlig for, at varen er pakket ordentlig ind. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Kunden bærer risikoen for varen fra tidpunket for varens levering og til Padellife har modtaget den retur. Vi modtager ikke pakker sendt pr efterkrav.

Varens stand ved returnering:
Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber
og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betrages den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagel-
sestidspunktet - af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Produktinformation:
På Padellife.dk oplyses varens mest væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til kasper@padellife.dk

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris hos Padellife er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Padellife.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Padellife om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Padellife er først indgået, når Padellife ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afsendes. Vælger du at modtage varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til Post Danmark overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Køberen.

Reklamation:
Padellife yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Padellife i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Padellife inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Persondatapolitik & Cookies:

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos Padellife (Padellife ApS) og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til www.Padellife.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På www.Padellife.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Padellife har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Padellife's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Padellife.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Padellife's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Padellife afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge GLS - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med GLS.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Padellife forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af Padellife's navn eller logo vil medføre politianmeldelse.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

Returret i Padellifes fysiske forretning:
I vores fysiske forretning giver vi ikke pengene retur, med mindre andet er aftalt. I stedet udsteder vi et tilgodebevis.

-- subify Snippet Start -->